La gestalt és una bona eina per actuar desde la veritat.